Головна / Лікарі / Владимиров Олександр Аркадійович

Владимиров Олександр Аркадійович

Владимиров Олександр Аркадійович

Лікар-фізіотерапевт вищої атестаційної категорії

Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

Завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини Завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика

Народився Олександр Аркадійович 5 квітня 1952 року у родині лікарів.

Владіміров О.А. є учнем та науковим послідовником професора Лєни Борисівни Гутман, член-кореспондента НАМН України, професора Михайла Васильовича Лободи.

Освіта:

 • Одеський медичний інститут імені М.І. Пирогова (1975);
 • кандидатська дисертація на тему «Санаторно-курортне лікування вагітних з гіпертонічною хворобою», науковий керівник – професор Гутман Лєна Борисівна (1996);
 • докторська дисертація на тему «Відновне лікування вагітних з серцево-судинною патологією в умовах санаторію», науковий консультант — професор Лобода Михайло Васильович (2001).

Трудовий шлях:

 • судовий лікар на пароплавах Чорноморського пароплавства (1975-1981);
 • працює у курортній системі профспілок України (1982-2019);
 • головний лікар Клінічного санаторію «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (1987-2019);
 • Олександр Аркадійович у складі авторського колективу, за науково-практичну роботу «Наукова розробка і впровадження у практику системи санаторного оздоровлення вагітних на Україні» удостоєний звання Лауреата державної премії України в галузі науки і техніки (2006);
 • обраний на посаду професора (2005);
 • за конкурсом обраний на посаду завідуючого кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології НМАПО імені П.Л.Шупика (2010);
 • за конкурсом обраний завідуючим реорганізованої кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини академії (2013);
 • голова Правління громадської організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» (ГО УТФРМ), яку у вересні 2015 приймають до Європейського товариства Фізичної реабілітаційної медицини Європейського союзу медичних спеціалістів, а професор Владимиров О.А. став членом освітньої Ради Європейського товариства ФРМ (2014);
 • головний редактор журналу «Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини», співзасновником якого є ГО УТФРМ (2017);
 • 13 червня 2019 року на Загальних зборах громадської організації «Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини» Владимиров О.А. одноголосно обраний Головою Правління на п’ятирічний термін.

22-24 березня 2018 року (м. Київ) ГО УТФРМ проводить Генеральні асамблеї Європейського товариства фізичної та реабілітаційної медицини та Європейського наукового товариства фізичної та реабілітаційної медицини у яких взяли участь представники 33 країн світу. Це стало видатною подією для охорони здоров’я України та подальшої розбудови системи реабілітації в державі.

Значний внесок професора Владимирова О.А. у реформування системи реабілітації в Україні згідно світових стандартів фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ): 

 • запровадження лікарської спеціальності «лікар фізичної реабілітаційної медицини», спеціальностей «фізичний терапевт», «ерготерапевт» та включення їх до сфери охорони здоров’я; 
 • створення та впровадженні понад десяти навчальних освітніх програм по спеціальності ФРМ; 
 • підготовка та випуск першої в Україні плеяди лікарів за спеціальністю лікар ФРМ (2018);
 • розробка проекту Закону України «Про систему реабілітації в Україні» (2016-2020).

Державні нагороди України: 

 • Почесне звання «Заслужений лікар України»(1993);
 • Орден «За Заслуги 3-го ступеня»(2013);
 • Орден «За заслуги 2-го ступеня»( 2017);

також

 • Нагороджений Почесною медаллю імені М.Д. Стражеско Національної академії медичних наук України (1998); 
 • двома орденами «Святого Луки» Української православної церкви.

_________________________________________________________________________

Владимиров О.А. є автором понад 250 наукових праць (з них 8 монографій), Національного підручника «Фізіотерапія», 4 навчальних посібників та 15 патентів на винаходи. Під керівництвом професора Владимирова О.А. захищена одна докторська та чотири кандидатських дисертацій.

Бібліографія:

 • Лечебные физические факторы у беременных. – СПб., 2004 (в соавт.);
 • Остеохондрозы позвоночника. Клиника лечение и реабилитация. – К., 2008.(в соавт.);
 • Хронические заболевания нижних конечностей. Клиника, лечение, реабилитация и профилактика. – К., 2010;
 • Фізіотерапія: підручник. – К., 2013 (в співавт.);
 • Магнитолазерная и ультразвуковая терапия. Новые технологии физиотерапевтического лечения. – К., 2016.